Bostadsventilation och koldioxidhalt

Människan behöver syre från den omgivande luften och behöver bli av med den koldioxid som bildas i kroppen. I vila andas en människa 0,5 m³/h eller 0,14 I/s. Vid hårt arbete ökar syrebehovet eftersom ämnesomsättningen ökar. Syrehalten i inandningsluften är omkring 20 % och i utandningsluften 16 %. Vid en första analys skulle det räcka att tillföra 0,03 l/s för att täcka syrebehovet för en person. Förutom syre innehåller utandningsluften också koldioxid, CO2. Koldioxidhalten anges vanligen i ppm, eller mer korrekt volyms-ppm, dvs 10^-6 gas per m³ luft. Uteluften innehåller numera cirka 400 ppm (0,04 %) CO2 som ska jämföras med utandningsluftens 40 000 ppm (4 %).

mäta koldioxidhalten Mäta koldioxidhalten i din bostadsventilation

För en person som befinner sig i ett dåligt ventilerat rum är inte syrebristen den kritiska faktorn utan ökningen av koldioxidhalt. Om luften innehåller för mycket koldioxid hindras blodet att ta upp syre ur luften och inandningsluftens förmåga att föra bort koldioxiden från kroppen minskar. Det arbetshygieniska gränsvärdet för koldioxid är 5 000 ppm, baserat på ämnets egna skadeverkningar. Vid 20 000 ppm koldioxid uppstår huvudvärk, ökad andningsfrekvens mm. Normalt anses luften vara dålig redan då koldioxidhalten överstiger 1 000 ppm. ett värde som diskuteras eftersom det anses vara ett för strängt krav. Koldioxid används som ett mått på luftkvalitet, inte så mycket för att den är hälsofarlig i sig utan för att den är relativt lätt att mäta och för att den ökar i samma takt som andra föroreningar producerade av människor. Det är alltså inte i första hand koldioxidhalten som är intressant utan gaser och ämnen som förekommer tillsammans med den, t ex kroppsemissioner och lukt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *